poniedziałek, 4 marca 2013

Queer, internet i piękno, czyli zapowiedź trzecia - ostatnia. W tę środę premiera książki! :)


Z queerem borykała się dla nas Paulina Łuczyk (ur. 1989) absolwentka filologii polskiego I stopnia, studentka studiów II stopnia oraz słuchaczka Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Współpracuje z Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje”. Jej zainteresowania obejmują badania nad literaturą polską po 1989 roku, a w szczególności zagadnienia płci i seksualności. Przygotowuje pracę magisterską na temat polskiej prozy lesbijskiej po roku 1989. 

O internetowej socjalizacji ról płciowych pisała Agata Leśnicka (ur. 1985) z wykształcenia lekarz i psycholog. Na codzień pracuje w szpitalu psychiatrycznym. Doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie studiów podyplomowych z zakresuseksuologii. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychiatrii, psychologii klinicznej,cyberpsychologii oraz seksuologii.

Granice piękna kobiecego ciała okreslała dla nas Kinga Jaruga (ur. 1987) magister socjologii, studentka ostatniego roku politologii (specjalność: komunikacja społeczna i dziennikarstwo) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członek Polskiego TowarzystwaNauk Politycznych o/Katowice, Ambasador Przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół psychologii polityki, marketingu politycznego, specyfiki mediów oraz zagadnień związanych z treningiem umiejętności społecznych.

Tymczasem - Z szerszej perspektywy: gender - już w środę! :) 

czwartek, 17 stycznia 2013

Gender budgeting, monoparentalność i żałoba...


Skoro ma być z szerszej perspektywy, to nie zabraknie też perspektywy politologicznej i pedagogicznej: 

Joanna Podgórska-Rykała (ur. 1987) absolwentka politologii (specjalność samorządowa) i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wykłada w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na kierunku administracja publiczna. Jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kadencji 2006-2010 pełniła funkcję radnej rady miejskiej w Będzinie. W 2009 roku odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pracuje w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Bona Fides, gdzie jest koordynatorką projektów: „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego” oraz „BIPnij dla przejrzystości i transparentności”. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, seminariach i projektach badawczych na terenie kraju i zagranicą. Dla "Z szerszej perspektywy: gender" opisała zjawisko gender budgeting, badając dysponowanie samorządowymi środkami budżetowymi w perspektywie rodzajowej. 

Marta Dzwonek (ur. 1987) studentka animacji społeczno-kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ponadto uzyskała dyplom magistra pedagogiki o specjalności: praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. W książce znalazł się jej tekst poświęcony socjalizacji ról płciowych w rodzinach monoparentalnych. 

Katarzyna Konczelska (ur. 1979) studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu oraz licznych szkoleń psychoterapeutycznych z zakresu m.in. diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, diagnozy i terapii stresu pourazowego u dorosłych, Racjonalnej Terapii Zachowania. Tematyką żałoby i utraty dziecka zajmuje się od 4 lat. Od 2 lat pracuje w Fundacji „By dalej iść”, gdzie współprowadzi grupy wsparcia dla osieroconych rodziców. Ponadto jest wolontariuszką w Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych „Zaufanie”, w którym zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą psychologiczną i prawną oraz prowadzeniem terapii krótkoterminowej. Interesuje się interwencją kryzysową, psychoonkologią, psychoterapią indywidualną i grupową. W tomie przeczytać można tekst będący charakterystyką sytuacji żałoby ojca w świetle stereotypów płciowych. 

czwartek, 10 stycznia 2013

Kabuki, pornografia i podróż przez galaktyki....


...czyli zapowiedź tego, co czeka nas w pierwszym tomie. Wśród artykułów w "Z szerszej perspektywy: gender" znajdą się naprawdę świetne teksty! Poznajcie nasze autorki: 

Ewelina Ciaputa (ur. 1984) socjolożka, feministka, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianej transgresji, obywatelstwa oraz tożsamości nieheteroseksualnych. Obecnie zajmuje się seksualnym obywatelstwem i prawami reprodukcyjnymi w Polsce. W książce analizuje historię pornografii, ukazując nie tylko jej subwersyjny potencjał w historii, ale także jej ograniczenia we współczesnym społeczeństwie, co w głównej mierze związane jest z rozwojem kultury indywidualizmu i zjawiska, które Brian McNair nazwał porno-chic.


Agata Włodarczyk (ur. 1986) absolwentka psychologii ze specjalnością psychologii międzykulturowej i rodzaju na Uniwersytecie Gdańskim, w 2010 obroniła magisterium z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii muzyki, natomiast rok później na tej samej uczelni obroniła pracę licencjacką na filologii polskiej z zakresu studiów filmoznawczych. Jest doktorantką Wydziału Filologicznego UG, a także słuchaczem podyplomowych studiów z zakresu psychologii klinicznej. W swojej pracy naukowej zajmuje się fanami, popkulturą, funkcjonowaniem człowieka we współczesnym społeczeństwie sieci oraz wpływem mediów na kształtowanie się osobowości młodzieży. W książce charakteryzyje specyfikę transgresji ról społecznych i kulturowych portretowanych w serialu Doktor Who. 

http://ug.academia.edu/AgataWlodarczyk

Joanna Zakrzewska (ur.1971) z zamiłowania i z wykształcenia japonistka. Absolwentka AWFiS w Gdańsku oraz japonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Spędziła w Japonii cztery lata. Obecnie lektor języka japońskiego oraz wykładowca na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Gdańsku. W książce opracowała niestałość kategorii męskości i kobiecości w kulturze japońskiej na podstawie tradycyjnego teatru kabuki oraz rewiowego teatru Takarazuka

wtorek, 11 grudnia 2012

Nasz pierwszy tom dotyczy tematyki genderRedaktorkami tomu są Aleksandra A.Wycisk oraz Żaneta Krawczyk-Antońska. Artykuły prezentowane w tomie to w dużej mierze  prezentacje wyników badań własnych studentów/studentek oraz doktorantów/doktorantek z różnych polskich uczelni. Teksty analizują fenomen gender z perspektywy takich dziedzin jak nauki społeczne, nauki polityczne, filmoznawstwo, teatrologia, literaturoznawstwo, psychologia oraz pedagogika. Publikacja "Z szerszej perspektywy: gender" już niebawem! 
Z szerszej perspektywy

Nowa seria publikacji zawierających wielowymiarowe analizy aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych prowadzone z różnych perspektyw badawczych. 
Publikacja ma charakter otwarty (teksty wybierane są w oparciu o nadesłane abstrakty),  naukowy (podwójna recenzja) i non-profit. 

Do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych młodych badaczy i badaczki! 
Kontakt: zszerszejperspektywy@gmail.com