czwartek, 17 stycznia 2013

Gender budgeting, monoparentalność i żałoba...


Skoro ma być z szerszej perspektywy, to nie zabraknie też perspektywy politologicznej i pedagogicznej: 

Joanna Podgórska-Rykała (ur. 1987) absolwentka politologii (specjalność samorządowa) i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wykłada w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na kierunku administracja publiczna. Jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kadencji 2006-2010 pełniła funkcję radnej rady miejskiej w Będzinie. W 2009 roku odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pracuje w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Bona Fides, gdzie jest koordynatorką projektów: „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego” oraz „BIPnij dla przejrzystości i transparentności”. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, seminariach i projektach badawczych na terenie kraju i zagranicą. Dla "Z szerszej perspektywy: gender" opisała zjawisko gender budgeting, badając dysponowanie samorządowymi środkami budżetowymi w perspektywie rodzajowej. 

Marta Dzwonek (ur. 1987) studentka animacji społeczno-kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ponadto uzyskała dyplom magistra pedagogiki o specjalności: praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. W książce znalazł się jej tekst poświęcony socjalizacji ról płciowych w rodzinach monoparentalnych. 

Katarzyna Konczelska (ur. 1979) studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu oraz licznych szkoleń psychoterapeutycznych z zakresu m.in. diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, diagnozy i terapii stresu pourazowego u dorosłych, Racjonalnej Terapii Zachowania. Tematyką żałoby i utraty dziecka zajmuje się od 4 lat. Od 2 lat pracuje w Fundacji „By dalej iść”, gdzie współprowadzi grupy wsparcia dla osieroconych rodziców. Ponadto jest wolontariuszką w Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych „Zaufanie”, w którym zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą psychologiczną i prawną oraz prowadzeniem terapii krótkoterminowej. Interesuje się interwencją kryzysową, psychoonkologią, psychoterapią indywidualną i grupową. W tomie przeczytać można tekst będący charakterystyką sytuacji żałoby ojca w świetle stereotypów płciowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz